Hướng dẫn Sử dụng biến tần KCLY vào 1pha 220 ra 3pha 220v

 

HƯỚNG DẪN ĐẤU NGUỒN VÀO RA CHO BIẾN TẦN KCLY 1 PHA 220V RA 3 PHA 220V

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TRỞ  CHẠY TRONG CHẠY NGOÀI 

 

 

CÀI ĐẶT THỜI GIAN TĂNG TỐC VÀ THỜI GIAN GIẢM TỐC BIẾN TẦN 1 PHA 220V RA 3 PHA 220V

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT RESET/ KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Khách hàng nói gì về Đại Kinh Bắc

Hàng nghìn dự án đã được Đại Kinh Bắc triển khai thành công. Dưới đây là một vài nhận xét từ khách hàng của chúng tôi.
Hỗ trợ trực tuyến

HOLINE