Hướng dẫn Sử dụng biến tần KCLY vào 1pha 220 ra 3pha 220v

 

HƯỚNG DẪN ĐẤU NGUỒN VÀO RA CHO BIẾN TẦN KCLY 1 PHA 220V RA 3 PHA 220V

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TRỞ  CHẠY TRONG CHẠY NGOÀI 

 

 

CÀI ĐẶT THỜI GIAN TĂNG TỐC VÀ THỜI GIAN GIẢM TỐC BIẾN TẦN 1 PHA 220V RA 3 PHA 220V

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT RESET/ KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ miền Bắc

Hỗ trợ miền Nam

电话支持