Cung cấp motor giảm tốc cho dây chuyền phân loại GHTK, VNPOST