Động cơ, hộp số nâng hạ cửa đập thủy lợi Rào Nam – Quảng Bình