Cung cấp động cơ giảm tốc băng tải cho nhà máy sản xuất xi măng Vicem Bút Sơn