ĐẠI KINH BẮC với tinh thần " Hết mình vì chất lượng", để làm được điều đó cần có sự cố gắng của từng nhân viên trong công ty, vì vậy Đại Kinh bắc luôn chăm lo tới đời sống cảu nhân viên cả về vật chất lẫn Tinh thần. 

Những hình ảnh dưới đây là 1 phần mà chúng tôi ghi lại được

 

ĐẠI KINH BẮC
Caption

 

 

CÔNG TY ĐẠI KINH BẮC

 

ĐẠI KINH BẮC MOTOR